سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
محبوب ترینِ مؤمنان نزد خداوند متعال، کسی است که در راه فرمانبری خدا بکوشد، خیرخواه امّت پیامبرش باشد، در عیب هایش بیندیشد و آگاه گردد، خِرد ورزد و عمل کند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
امروز: یکشنبه 99 اسفند 17

تارسول ِبادِ فروردین دمیدآیین ِگل

کافری دیدم که بگزینم به غیراز دین ِگل

بست نوروز ِفریدون  دستِ ضحاکِ خزان

درکتابِ باغ ، آمدکاوه ی خونین ِگل

درچمن ، فرهادِ بلبل ، شرح ِهجران برزبان

سرنهاد از شور، اندردامن ِشیرین ِگل

مرغکان ِمدح خوان صف بسته درصحن ِچمن

پُر زمرواریدِ شبنم ، کاسه ی زرّین ِگل

قصه پردازان ِعاشق ، شاعران ِنغمه ساز

یا به روی شاخه ، یا بنشسته بربالین ِگل

پای ِبگذشتن ندارم دوستان ازشهر ِبرگ

تاامیر ِدل گرفتاراست اندرچین ِگل

بنار – فروردین 1371

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 97/12/19 و ساعت 6:13 صبح | نظرات دیگران()
لیست کل یادداشت های این وبلاگ