كل عناوين نوشته هاي محمد غلامي

محمد غلامي
[ شناسنامه ]
رباعي ...... دوشنبه 96/9/20
به تو سلام مي کنم ...... شنبه 96/9/4
به کرمانشاهان و عزيزانم ...... دوشنبه 96/8/22
بوسه ...... شنبه 96/8/20
تو ...... جمعه 96/8/19
دو بيتي ...... پنج شنبه 96/8/18
زندگي ...... جمعه 96/8/12
به سهراب سپهري ...... شنبه 96/7/15
دوبيتي ...... سه شنبه 96/7/4
غزل - حسين مرادي نسب ...... جمعه 96/6/31
غريبستان ...... يكشنبه 96/6/26
  ==>   ليست آرشيو شده ها